احداث جاده¬های ارتباطی میادین آزادگان، یادآوران و جفیر به صورت EPC بسته اول

احداث واريانت پل صندوقه ای تله زنگ

احداث سيلوي فلزي ۲۵۰۰۰ تني اسلام آباد غرب

پروژه احداث پل بتنی ماشین رو بر روی رودخانه کارون (پل سوم خرداد)

طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر ايلام

Provision of Early Works Services

بازسازی و توسعه بزرگراه NH-۶۷ ایالت تامیل نادو کشور هندوستان

راه اصلی میاندوآب - میانه (عملیات اجرایی باقیمانده قطعات ۲ و ۳ و ۴ حد فاصل کیلومتر ۳۶ الی ۱۴۴)

طراحی و تامین و اجرای دوخطه کردن راه آهن (زیرسازی، پل سازی و روسازی) محور مشک- سیستان به روش EPC غیرصنعتی

پروژه احداث بزرگراه چهار خطه پل موند - كنگان (قطعه اول)

برخی از پروژه های اخیر

تعدادی از مشتریان