پروژه احداث پل بتنی ماشین رو بر روی رودخانه کارون (پل سوم خرداد)

احداث واريانت پل صندوقه ای تله زنگ

احداث سيلوي فلزي ۲۵۰۰۰ تني اسلام آباد غرب

طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر ايلام

برخی از پروژه های اخیر

تعدادی از مشتریان

مشاور پرشیا
نیپک
مدیریت طرح های صنعتی ایران
مهندسین مشاور هگزا
CNPC International Ltd
شرکت مهندسی و توسعه نفت
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - معاونت ساخت و توسعه راهها
شرکت آب و فاضلاب
معاونت فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران