پروژه احداث پل بتنی ماشین رو بر روی رودخانه کارون (پل سوم خرداد)

احداث واريانت پل صندوقه ای تله زنگ

احداث سيلوي فلزي ۲۵۰۰۰ تني اسلام آباد غرب

پروژه احداث پل بتنی ماشین رو بر روی رودخانه کارون (پل سوم خرداد)

طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر ايلام

برخی از پروژه های اخیر

تعدادی از مشتریان

Tosee Naft
CNPC